تبلیغات اینترنتیclose
اساس كار مانيتور

اصولا اساس كار مونيتور بسيار شبيه به اسكوپ و تلويزيون رنگي مي باشد و همانند آنها قسمتهاي اصلي آن عبارتند از :

1- لامپ تصوير CRT

2- تفتگ الكتروني

3- تقويت كننده هاي عمودي و افقي

4- صفحات انحراف عمودي و افقي

5- مدارات تاخير دهنده

6- مدارات الكترونيكي جانبي

ما در اين تحقيق به بررسي اجمالي موضوعات فوق پرداخته ايم .

اساس كار مونيتور

تاريخچه : در سال 1831 ميشل فارادی و جوزف هانری آزمايشاتی درباره الکتريسيته و مغناطيس وتبديل متقابل آنها انجام دادند .اين آزمايشات منشا اختراع وبوجود آمدن دستگاهها وسيستم های متعددی شد که راديو و تلويزيون از اين نمونه هستند. در سال 1873 می واسميت نحوه تبديل نور به جريان الکتريکی توسط عنصر سلنيوم را بررسی و تئوری ارسال الکتريکی تصوير را ارائه دادند در سال 1889 اولين تصويرمتحرک با همکاری مشترک Eastman’s Film and Edison’s Camera به نمايش در آمد . در سال 1906 لامپ خلأ تقويت کننده توسط لی دوفرست ساخته شد.در همين سال بوريس رزينگ روسی از ترکيب اشعه کاتدی و صفحه نيپکو نخستين تلويزيون جهان را به طور عملی مورد آزمايش قرار داد.در سال 1907 بوريس رزينگو سوئينتون انگليسی به طور همزمان ولی مجزا روش مرور تصوير توسط شعاع الکترونی را ابداع کردند

ولاديمير زورکين روسی که در رشته مهندسی برق تحصيل نموده بر روی ساخت لامپ تصوير اشعه کاتدی ونحوه تبديل نور و تصوير به الکتريسيته مطالعه و تئوری هايی را ارائه کرده است .جان لوئيجی برد اسکاتلندی در سال 1920 او به همراه هانسول تئوری استفاده از فيبرهای شفاف نوری در ارسال تصوير را مطرح نمود .اولين تصاوير متحرک در سال 1924 از تلويزيون پخش شد و برد به عنوان اولين مخترع تلويزيون شناخته شد

اساس كار مونيتور

اصطلاحات :

Aperture Grille : در تکنولوژی فوق ، بمنظور ايزوله نمودن پيکسل ها بصورت افقی از مجموعه ای سيم های عمودی استفاده می گردد.مانيتورهائی که از تکنولوژی فوق استفاده می نمايند، دارای شفافيت و وضوح تصوير مناسبی می باشند. پيکسل ها با توجه به ماهيت خطوط پويش استفاده شده بمنظورنگاشتن تصوير، بصورت عمودی از يکديگر متمايز می گردند.

Aspect Ratio : نسبت پهنای تصوير به ارتفاع را می گويند و برای اکثر مانيتورهای موجود ، 3 : 4 می باشد .

Asset Control : ويژگی فوق، باعث صرفه جوئی در زمان بمنظور رديابی مانيـتورها در شبکه می گردد. در صورتيکه مانيتور دارای ويژگی فوق بوده و از آن بهمراه نرم افزارهای ضروری در شبکه استفاده گردد ، امکان بازيابی اطلاعات لازم بمنظور رديابی مانيتورها ، فراهم می گردد.( شماره سريال مانيتور ، مدل و ... ) . اطلاعات فوق، برای مديران شبکه بسيار مفيد خواهد بود .

Bandwidth : سرعت ( بر حسب مگاهرتز ) داده دريافتی توسط مانيتور از پردازنده کارت گرافيک را می گويند . هر اندازه ميزان سرعت فوق بيشتر باشد ، تصاوير با وضوح و شفافيت بهتری نمايش داده می شوند ( خصوصا" در موارديکه دقت بالا، انتخاب شده باشد ) .

Color Convergence : پارامتر فوق ، معياری بمنظور سنجش نحوه تلاقی سه تفنگ رنگی ( قرمز ،سبز ، آبی ) درهر پيکسل بوده و وضوح بهتر تصاوير را در صورت همگرائی مناسب ، بدنبال خواهد داشت .

اساس كار مونيتور

Conventional Tube : متداولترين لامپ استفاده شده در مانيـتورها ،طی ساليان گذشته بوده است . مانيتورهائی که از لامپ تصوير پانزده اينچ و يا بالاتر استفاده نموده اند ، هم اينک درصدد استفاده از صفحات مسطح و يا ساير لامپ های تصوير ، می باشند .

Dot Pitch : يک واحد اندازه گيری بمنظور محاسبه فاصله بين مراکز دو نقطه نورانی با رنگ مشابه بر روی نمايشگر می باشد .هر اندازه نقاط به يکديگر نزديک باشند ،مقدار پارامتر فوق کمتر شده و تصاوير از وضوح بهتری برخوردار خواهند بود .

Energy Star : استاندارد ارائه شده توسط Environmental Protection Agency )EPA) ، بمنظور توليد و استفاده از کامپيوترهای شخصی با هدف بهينه سازی مصرف انرژی می باشد.استاندارد فوق ، اولين مرتبه در 17 ژوئن 1993 ارائه گرديد.مصرف انرژی کامپيوترها و يا مانيتورهائی که از استاندارد فوق تبعيت می نمايند ، می بايست در پائين ترين وضعيت ممکن ، به کمتر از30 وات تنزل يابد.

Flat-Screen Color CRT Monitor : مانيتورهائی رنگی که دارای صفحات نمايشگرمسطح می باشند. نمايشگرهای مسطح نسبت به نمايشگرهای غيرمسطح ، علاوه بر ارائه تصاوير با کيفيت مطلوبتر ، کاهش تشعشعات را نيز بدنبال خواهند داشت .

MPR-II : استانداردی بمنظور کاهش انتشار امواج الکترواستاتيک و الکترو مغناطيسی می باشد . MPR 1990 يا MPR II استاندارد تعريف شده بمنظور سنجش ميزان تشعشعات از دستگاه هائی نظير مانيتور است .

اساس كار مونيتور

Phosphor : مواد بر روی صفحه که در واکنش به سيگنال توليد شده توسط تفنگ های پرتاپ الکترون ، از خود نور ساطع می نمايند .

Pixel : از کلمات Picture element اقتباس شده است . پيکسل ها ، نقاط کليدی موجود بر روی صفحات نمايشگر بمنظور ايجاد تصاوير می باشند .

Pixel Clock Speed : فرکانس و يا سرعت نوشتن پيکسل ها ی مربوط به يک تصوير بر روی صفحه نمايشگر می باشد. هر اندازه ميزان سرعت فوق بالا باشد ، لرزش تصاوير کمتر خواهد شد.

Refresh Rate : به سرعت پويش و بازنويسی اطلاعات بر روی يک صفحه نمايشگر ، اطلاق می گردد.در فرکانس های بالاتر، با توجه به اينکه پيکسل ها با سرعت بيشتری فعال می گردند ،لرزش تصاوير کمتر خواهد شد ( مهمترين عامل لرزش تصوير ، کم نوری است ) . به پارامتر فوق ، فرکانس عمودی نيز گفته می شود .

Resolution : به تعداد پيکسل های نمايش داده شده افقی و عمودی بر روی صفحه ، گفته می شود. هر اندازه ميزان پارامتر فوق افزايش يابد ، امکان نمايش تصاوير بيشتری بر روی نمايشگر بدون ضرورت استفاده از Scrolling ، فراهم می گردد .

اساس كار مونيتور

Scan Rate : پارامتر فوق ، سرعت ( بر حسب کيلوهرتز ) ترسيم يک سيگنال خط افقی بر روی نمايشگر را مشخص نموده و هر اندازه مقدار پارامتر فوق بيشتر باشد ، تصاويری واضح تر در دقت های بالا ايجاد خواهد شد . به پارامتر فوق ، فرکانس افقی نيز می گويند .

Shadow Mask : صفحات فلزی بهمراه سوراخ هائی درون آنان که تفنگ الکترون از بين آنان،پرتوهای الکترون را بمنظور توليد پيکسل ها بر روی نمايشگر ، ارسال می نمايد .

Stripe Pitch : يک واحد اندازه گيری بمنظور محاسبه فاصله بين مراکز دو نوار با رنگ مشابه که باعث ايجاد يک تصوير بر روی صفحه نمايشگر می گردد . هر اندازه نوارها ی رنگی به يکديگر نزديکتر باشند ، مقدار پارامتر فوق کاهش و بدنبال آن وضوح تصوير بهبود می يابد .

Viewing Angles : به زاويه افقی و يا عمودی که کاربر قادر به مشاهده تصاوير بدون کاهش کيفيت رنگ و شفافيت تصوير می باشد ، اطلاق می گردد.

اساس كار مونيتور

جایگاه مانیـتور :

در زمان ارتقاء سیستم ، اکثر کاربران ترجیح می دهند که مانیتور خود را نگه داشته و از آن همچنان استفاده نمایند . با توجه به اینکه عمر مفید یک مانیتور بیش از پنج سال برآورد می شود ، تصمیم بر استفاده از مانیتور قبلی در زمان ارتقاء سیستم ،حرکتی منطقی و اصولی است. در صورتیکه مانیتور موجود از نوع پانزده اینچ است که صرفا" قادر به نمایش متن با دقت 800 در 600 ، می باشد ، استفاده از مانیتور قبلی می تواند پیامدهای منفی از بعد کارآئی و بهره وری کاربران را بدنبال داشته باشد . برخی از کاربران در زمان ارتقاء سيستم ، تمایل دارند که مانیتورهای CRT قبلی خود را به مانیتورهای LCD مسطح تبدیل نمایند . بر اساس آمارهای موجود ، میزان فروش مانتیورهای LCD در سال 2003 برای اولین مرتبه بیش از مانیتورهای CRT بوده است .

اساس كار مونيتور

اکثر تولید کنندگان مانیتور، مدل هائی را توليد و عرضه نموده اند که علاوه بر دارا بودن قيمت مناسب از پتانسيل های مطلوبی نيز برخوردار می باشند. از این نوع مانییتورها می توان در موارد متعددی استفاده بعمل آورد. Resolution و Refresh Rate در اين نوع از مانتيورها نیز مناسب می باشد . تولید کنندگان ، علاوه بر عرضه مانیتـورهای فوق ، اقدام به تولید و ارائه مانیتورهای حرفه ای تر نیز نموده اند .مانیتورهای فوق دارای کیفیت بمراتب بالاتری بوده و از پتانسيل های بيشتری نظیر : کنترل های تنظیم تصویر ، پورت های USB 2.0 ، گزینه های متفاوت ارگونومی ( نظیر تنظیم ارتفاع ) و Resolution بالا ، استفاده می نمایند. برخی از مانیتـورهای حرفه ای دارای Asset Control بمنظور ارائه تسهیلات لازم در خصوص رديابی مانيتورها در شبکه می باشند .

گرافیست ها ، معمولا" مانیتـورهای CRT را به مانیتـورهای دیگر ترجیح می دهند، چراکه این نوع از مانيتورها رنگ ها را واقعی تر نمایش می دهند. کاربرانی که اکثر فعاليت و استفاده آنان ازکامپيوتر مبتنی بر متن می باشد، تمایل بيشتری به استفاده از مانیتورهای LCD را دارند ، چراکه محدوده ( مرز) پیکسل ها در مانتیتورهای LCD ، بدرستی تعریف و رعايت می گردد ( در صورت تمرکز بر روی حروف ، وضعيت نمایش مطلوب خواهد بود ) . استفاده کنندگان از بازیهای کامپیوتری نیز مانیتـورهای CRT را ترجیح می دهند ، چراکه فرآیند ترسيم مجدد صفحات در مانیتورهای LCD ، با کندی بیشتری انجام می شود ( مشاهده دنباله ای از یک تصویر گرافیکی و يا وجود شبحی از تصوير قبلی ) .

اساس كار مونيتور

ویژگی ها ی مهم مونيتور :

از مهمترین ویژگی های مرتبط با مانيتورهای LCD ، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

Native Resolution : با توجه به اينکه مانیتورهای LCD از یک ماتریس مشتمل بر سلول، بمنظور نمایش تصاوير استفاده می نمایند، دارای يک Resolution ثابت ( ذاتی ) بوده که در آن Resolution کيفيت تصوير در بهترين وضعيت خود خواهد بود. یک مانیتور پانزده اینچ LCD ، دارای یک Native Resolution معادل 1024 در 768 می باشد .این در حالیست که اکثر مانیتـورهای هیفده ، هیجده و نوزده اینج از یک Native Resolution معادل 1280 در 1024 ، استفاده می نمایند. درصورتیکه تنظیم مانیتور پایئن تر ازNative Resolution انجام شود،تصاویر به نمایش درآمده ، حالت طبیعی خود را از دست می دهند( مات و کدر ) ، چراکه نمایشگر صرفا" بخشی از پیکسل های مربوطه به خود را استفاده نموده و بمنظور نمايش تصوير در صفحه ، Scale خود را افزايش خواهد داد. با اینکه تکنولوژی های Scaling در طی سالیان اخیر بهبود پیدا يافته اند ،ولی نتایج همچنان غيرمطلوب می باشد( عدم رضايت کاربران ) . در موارديکه Native Resolution مانـیتورهای LCD ، پاسخگوی تمامی نيازهای استفاده کننده می باشد ، انتخاب آنان منطقی خواهد بود.

اساس كار مونيتور

Viewing Angle یک مانتیور LCD ( بر حسب درجه اندازه گیری می شود ) ، نشاندهنده قدرت انعطاف در مقابل حرکت و جابجا شدن بین گوشه ها ، پائین و یا بالای مرکز نمایشگر بدون ازدست دادن کیفیت تصویرمی باشد. تاکنون هیچگونه روش استانداری برای اندازه گیری Viewing Angle ایجاد نشده است .اعداد اعلام شده توسط تولیدکنندگان بر مبنای یک استاندارد واحد نبوده و صرفا" می تواند معیاری در بین مانتیورهای تولید شده توسط یک تولید کننده باشد . بهترین روش قضاوت در رابطه با Viewing Angle یک مانیـتور ، مشاهده مستقیم مانیتور و بررسی عملی آن می باشد . در این راستا می توان برخی از مدلهائی را که از یک حداقل مشخص شده ، پائین تر می باشند را حذف و عملا" آنان را بررسی نکرد . يکی از پارامترهای مهم در انتخاب مانیتـورهای بزرگ ، دامنه و محدوده Viewing Angle می باشد .مثلا" یک مدل پانزده اینچ ، ممکن است صرفا" توسط یک کاربر استفاده گردد که وی نیز مستقیما" در مقابل مانیتـور قرارگرفته و از آن استفاده می نمايد.بنابراین در صورتيکه مقدار Viewing Angle معادل 120 درجه و یا بیشتر باشد، نياز کاربران مرتفع خواهد شد.

اساس كار مونيتور

در مانیتورهای هیفده اینچ و یا بالاتر ،حداقل زاویه دید 150 درجه پيشنهاد می گردد.اغلب کاربران این نوع مانیتورها تمایل دارند که از مانیتور بصورت مشترک استفاده نمایند ( خصوصا" در مواردیکه بصورت گروهی بر روی یک پروژه و یا تمرین کار می شود ) .

یکی از عوامل موثر در Viewing Angle ، تکنولوژی استفاده شده در رابطه با پیکسل ها است . در مانـیتورهای هیجده اینچ LCD و بالاتر ، از جدیدترین فنآوری در ارتباط با پیکسل ها استفاده شده که افزایش زاویه دید( مشاهده ) را بدنبال خواهد داشت . در مانیتورهای پانزده اینچ LCD ، تولید کنندگان از پانل های ارزان قیمت استفاده نموده که باعث کاهش زاویه دید می گردد . در تعداد زیادی از مانیتورهای LCD جدید ، امکان چرخش و یا تنظیم نمایشگر وجود داشته و همین موضوع باعث بهبود و پوشش زاویه دید بهتری می گردد .

اساس كار مونيتور

Contrast : پارامتر فوق ، تفاوت دانسیته نور بین روشنترین رنگ سفید و تیره ترین رنگ مشکی را که یک مانیـتور LCD قادر به تولید آنان می باشد را نشان می دهد . در این رابطه پیشنهاد می گردد که مانیتوری با نسبت 1 : 400 و یا بهتر از آن ، انتخاب گردد .

Brightness : پارامتر فوق ، حداکثر ميزان نوری که از يک صفحه نمايشگر بمنظور نمايش "سفيدمحض" ساطع می گردد را نشان می دهد (ارسال تشعشعات در هر متر مربع ( cd/m2 ) ) . تقریبا" تمامی مانيـتورهای LCD ، دارای Brightness معادل دويست و پنجاه cd/m2 و یا بیشتر می باشند . ( مانیتورهای CRT دارای Brightness معادل يکصد می باشند) .

دیجیتال در مقابل آنالوگ : در صورتیکه بر روی سیستم یک کارت گرافیک با خروجی ویدئو دیجیتال نصب شده باشد ، می توان از یک LCD که دارای ورودی دیجیتال می باشد ، استفاده نمود . در چنین حالتی ضرورتی به تبدیل آنالوگ به دیجیتال و برگشت مجدد ، وجود نداشته و کیفیت تصویر بمراتب بهتر خواهد بود .در صورتیکه کارت گرافیک نصب شده بر روی سیستم دارای یک پورت DVI نمی باشد ، می توان با توجه به امکان ارتقاء و يا تعويض سيستم در آينده ، یک مانیتور دیجیتال LCD را انتخاب نمود

اساس كار مونيتور

ويژگی مهم مانيتورهای CRT :

مانيتورهای CRT از دو نوع تکنولوژی لامپ تصوير استفاده می نمايند : Shadow mask و يا Aperture grille . در مانيتورهای قديمی CRT از تکنولوژی shadow mask استفاده شده است . استفاده از تکنولوژی فوق ، همچنان نيز متداول می باشد .Aperture grille ، تکنولوژی ديگر در رابطه با لامپ تصوير بوده که شفافيت و وضوح تصوير بمراتب بهتری را ارائه می نمايد. در نمايشگرهای مسطح که از تکنولوژی فوق استفاده می گردد ، انعکاس نور کاهش می يابد.

مانيتورهای Aperture grille از تکنولوژی پيشرفته stripe pitch استفاده می نمايند. در اين تکنولوژی ، فاصله بين Strip های مجاور با رنگ مشابه که يک تصوير بر روی نمايشگر را ايجاد می نمايند بر حسب ميليمتر اندازه گيری می گردد. مانيتورهای Shadow mask از تکنولوژی قديمی dot pitch استفاده می نمايند. در تکنولوژی فوق ، فاصله بين نقاط مجاور با رنگ مشابه بر حسب ميليمتر اندازه گيری می گردد. با توجه به ماهيت متفاوت دو تکنولوژی فوق ، نمی توان آنان را مستقيما" با يکديگر مقايسه نمود. در هر دو تکنولوژی ، هر اندازه ميزان فاصله محاسبه شده کمتر باشد ( dot pitch و يا stripe pitch ) ، کيفيت تصوير بنمايش درآمده بهتر خواهد بود. در حال حاضرمانيتورهائی که از تکنولوژی Shadow mask استفاده می نمايند، دارای حداقل dot pitch معادل بيست و شش صدم ميليمتر و حداکثر چهل و يک صدم ميليمتر می باشند. مانيتـورهائی که از aperture grille استفاده می نمايند ، دارای حداقل strip pitch معادل بيست و پنج ميليمتر مربع و حداکثر سی و يک صدم ميليمتر می باشند .

اساس كار مونيتور

تکنولوژی Aperture grille از مجموعه ای سيم های نازک که بصورت عمودی در مجاورت يکديگرقرار گرفته اند ، بمنظور ايزولاسيون پيکسل ها بصورت افقی ، استفاده می نمايد . پيکسل ها با توجه به ماهيت خطوط پويش استفاده شده بمنظور نگاشتن تصوير ، از يکديگر مجزا می گردند. بمنظور استقرار مناسب سيم های عمودی در يک Aperture grille تراز شده توسط لامپ تصوير ، از يک و يا دو سيم کاهنده ، استفاده خواهد شد.

اساس كار مونيتور

تکنولوژی Aperture grille

تکنولوژی Aperture grille دارای مزايای زير است :

الکترون بيشتری را فراهم نموده و در يک تصوير بزرگ، contrast بهتری را شاهد خواهيم بود .

resolutionعمودی در مانيتورهائی که از تکنولوژی فوق استفاده می نمايد،متاثر از فضای عمودی pinholes (سوراخچه ها ) نمی باشد .

تکنولوژی فوق ، دارای استعداد بمراتب کمتری نسبت به Shadow mask ،بمنظور warping ناشی از حرارت است .

اساس كار مونيتور

تکنولوژی Aperture grille :


تکنولوژی Shadow mask:

اساس كار مونيتور


مهمترین ویژگی های مرتبط با مانیتورهای CRT :

نوع لامپ تصوير : نمايشگرهای CRT که از تکنولوژی Shadow mask استفاده می نمایند،دارای یک صفحه فلزی مشبک با حفره های کوچکی بمنظور فیلتر نمودن الکترون های منحرف شده ( هرز) و تمرکز اشعه الکترون بمنظور روشن نمودن فسفرهای درون لامپ می باشند .در اکثرمدل های ارزان قیمت که از تکنولوژی فوق استفاده می نمايند ، نمايشگر دارای یک سطح انحناء می باشد. مانیتورهای مسطحی که از تکنولوژی فوق استفاده می نمايند، نيز بتدريج متداول شده و در اختيارمتقاضيان قرار گرفته شده است . با توجه به اينکه مانیتـورهای CRT ، خطوط مستقیم را بخوبی تفسیر و نمایش می دهند ، استفاده از آنان بمنظور کاربردهائی نظير ترسيم و نقشه کشی مناسب می باشد . مانیتورهای فوق ، متن را نیز بخوبی نمایش داده و استفاده از آنان در ادارات و موسسات برای کاربردهای عمومی، مناسب می باشد .

در نمايشگرهای CRT که از تکنولوژی Aperture grille استفاده می نمايند ، پرتوهای الکترون از طريق يک آرايه شامل سیم های عمودی نازک ، ارسال می گردد .grille (دیواره مشبک) ، توسط یک و یا دو سیم که باعث ایجاد یک خط ضعیف در پائین و یا بالای يک صفحه سفید ( يک سوم آن ) می گردد ، حمايـت می شود.تمامی مانیـتورها ئی که از تکنولوژی Aperture grille استفاده می نمايند ،دارای يک صفحه مسطح بوده و قيمت آنان در مقايسه با نمايشگرهای Shadow mask نيز بيشتر می باشد. کيفيت تصاوير ، نور و رنگ در مانيتورهائی که از تکنولوژی Aperture grille استفاده می نمايند ، بسيار مناسب بوده و گزينه ای ايده آل برای کاربرانی می باشند که از گرافيک استفاده می نمايند .

اساس كار مونيتور

نقطه در اینچ : dot pitch و stripe pitch، بهترین شاخص بمنظور بررسی کیفیت تصویر مانیتور نمی باشند. Dot Pitch ، فاصله بین دو فسفر با رنگ مشابه بر روی یک مانیتور CRT از نوع Shadow mask می باشد . در مقابل ، لامپ های تصوير با تکنولوژی Aperture grille به یک Stripe pitch استناد نموده که فاصله افقی بین دو نوار با رنگ مشابه از فسفر می باشد. تولید کنندگان نمایشگرهای Shadow mask ، دربرخی موارد شاخصی با نام dot pitch افقی را نيز اعلام نموده که فاصله بین دو ستون از نقاط با رنگ مشابه می باشد. مقدار فوق ، کمتر از dot pitch قطری است .تقريبا" تمامی مانيـتورهای فعلی دارای dot pitch و يا stripe pitch قابل قبول می باشند ( بيست و هشتم صدم و يا کمتر ) .

اندازه Resolution و Refresh .: پارامتر Refresh rate ، نشاندهنده تعداد دفعاتی در ثانیه است که صفحه مجددا" نوشته و یا Redraw می گردد . در صورتيکه پارامتر فوق دارای مقداری کمتر از هفتاد هرتز باشد ، چشم قادر به تشخیص لرزش نمایشگر خواهد بود . Resolution بالا ، باعث ارائه تصاوير گرافيکی هموار( صاف و بی موج ) و نمايش اطلاعات بيشتر بر روی نمايشگر می گردد.

اساس كار مونيتور

تشریح مشخصات :

مانیتور، نظیر سایر تجهیزات جانبی دارای مدل های متفاوت با قابلیت های مختلف است . قيمت و مشخصات يک مانيتور به تنهائی نشاندهنده کيفيت مانيتور نبوده و مشاهده کيفيت تصاوير و کارآئی مانيتور با توجه به نوع کاربرد آن در عمل ، روشی مطمئن بمنظور انتخاب يک مانيتور است .در مانیتورهای CRT بموازات افزایش Resolution ، اولا" تصاویر با ابعاد کوچکتری نمايش داده شده و ثانيا" ميزان Refresh rate کمتر خواهد شد. برای اکثر Resolution استفاده شده ، می توان از Refresh rate معادل 70 هرتز استفاده نمود(پیشگیری از لرزش نمایشگر و خستگی چشم).

در مانیتورهای LCD ، پارامتر Contrast بسيار حائز اهميت بوده و بعنوان يکی از شاخص های مهم در ارتباط با کيفيت در نظر گرفته می شود. محدوده زاويه ديد( مشاهده ) ، يکی ديگر از پارامترهای مهم در زمان انتخاب يک مانيـتور LCD است ( امکان مشاهده تصاوير نمايشگر از زوايای متفاوت در مقابل مشاهده مستقيم ) .

اساس كار مونيتور

نمایشگرهایLCD مسطح :

Native Resolution

حداقل : 1024 در 768 ، پیشنهادی : 1024 در 768 تا 1280 در 1024 ، حداکثر : 1280 در 1024 تا 1600 در 1200
زمانیکه تصاوير بر روی یک مانیـتور LCD با Native Resolution پیش فرض نمایش داده شوند ، کيفيت تصاوير مناسب خواهد بود .در این رابطه می توان در صورت تمايل ، Resolution را کاهش ( دربرخی حالات ، امکان افزايش آن نيز وجود دارد) داد ، ولی ممکن است تصاوير کيفيت خود را از دست دهند (تصوير مات ) .در صورتیکه نوع استفاده از کامپيوتر بگونه ای است که لازم است Resolution متناوبا" تغيير داده شود ، می توان از مانتیورهای CRT استفاده نمود.

اساس كار مونيتور

اندازه پانل :
حداقل : پانزده اینچ ، پیشنهادی : پانزده تا هیجده اینچ ، حداکثر : هیفده تا نوزده اینچ
بر خلاف اندازه لامپ تصویر مانیتورهای CRT ، اندازه پانل مانیتورهای LCD ، محدوده قابل مشاهده بهتری را ارائه می نمايند.در مانیتورهای CRT ، ابعاد تصویر بصورت قطری اندازه گیری می شود ( از یک گوشه تصویر به گوشه دیگر ) .

میزان Contrast
حداقل : 1 : 200 تا 1 : 300 ، پیشنهادی : 1 : 300 تا 1 : 350 ، حداکثر : 1 : 300 تا 1 : 400
Contrast ، پارامتری است که بکمک آن می توان نحوه نمايش رنگ ها ( توان و قدرت آنان ) را بر روی نمایشگر ، تعيين نمود.هر اندازه Contrast يک مانیتور بیشتر باشد، کيفيت تصاوير بهتر خواهد بود.

اساس كار مونيتور

زاویه دید ( Viewing Angle )
حداقل : 120/100الی 140/120 درجه ، پیشنهادی : 120/100 الی 170/170 درجه ، حداکثر : 150/140 الی 170/170درجه
به زاويه افقی و يا عمودی که کاربر قادر به مشاهده تصاوير بدون کاهش کيفيت رنگ و شفافيت تصوير می باشد ، زاويه ديد گفته می شود.زمانیکه قصد استفاده از مانیتور LCD بمنظور ایجاد یک Presentation و یا استفاده همزمان توسط بيش از يک کاربر وجود داشته باشد ، اندازه پارامتر فوق ، جايگاه واقعی خود را پيدا می نمايد.هراندازه میزان زاویه دید يک مانیتور بیشتر باشد ، امکان مشاهده تصاوير از زاويای بيشتر با حفظ کيفيت ، فراهم می گردد. تولید کنندگان بمنظور اندازه گیری زاویه دید ، از روش های متفاوتی استفاده می نمايند.پیشنهاد می گردد برای مقایسه و تصمیم نهائی ، مانيتور بطور عملی بررسی گردد.

روشنائی :
حداقل : 200 تا 250 ( Cd/m2 ) ، پیشنهادی : 250 تا 350 ( Cd/m2 ) ، حداکثر : 250 تا 350 ( Cd/m2 )
تمامی مانیتورهای LCD ، دارای روشنائی لازم به ميزان کافی می باشند .

اساس كار مونيتور

مانيتورهای CRT :
اندازه لامپ تصویر/فضای قابل دید
حداقل : 15 تا 17 اینچ 13.8 الی 16 اینچ ، پیشنهادی : 17 تا 19 اینچ 16 تا 18 اینچ ، حداکثر : 19 تا 22 اینچ تا 18 تا 20 اینچ

فضای قابل دید( مشاهده ) ، بیانگر میزان فضای قابل مشاهده در صفحه نمایش بوده و بمنظور محاسبه آن ، فاصله بين یك گوشه تا گوشه مقابل ، اندازه گيری می شود.اندازه لامپ تصویر نيز بصورت قطری محاسبه شده و نشاندهنده ميزان فضای مورد نياز بمنظور استفاده بر روی يک ميزکار می باشد .

نوع لامپ تصویر
حداقل : معمولی یا مسطح ، پیشنهادی : معمولی یا مسطح ، حداکثر : مسطح
در مانیتورهای CRT معمولی، صفحه نمایش دارای انحنا می باشد . مانیتورهای CRT مسطح یا Flat ، دارای صفحاتی مسطح بوده که اولا" کيفيت مطلوبتر تصاوير را بدنبال داشته و ثانيا" ميزان تشعشع آنان نيز کاهش می يابد. لازم است به اين نکته نيز دقت شود که مانيـتورهای CRT مسطح با پانل های مسطح که نام ديگری برای مانيتورهای LCD است ،نمی بايست اشتباه گرفته شوند.

Dot Pitch(برای مانیتورهای Shadow Mask)
حداقل : بيست و چهار تا بيست و هشت صدم میلیمتر
پیشنهادی : بيست و چهار تا بيست و شش صدم میلیمتر
حداکثر : بيست و چهار تا بيست و پنجم میلیمتر
Dot Pitch ، پارامتری است که بکمک آن می توان ،وضوح و کيفيت تصوير را تعيين نمود : هر اندازه ميزان پارامتر فوق کمتر باشد ، تصاوير شفاف تر خواهند بود.

اساس كار مونيتور

Strip Pitch (برای مانيتورهای Aperture Grille )
حداقل : بيست و پنج صدم میلیمتر ، پیشنهادی : بيست و چهار تا بيست و پنج صدم میلیمتر، حداکثر : بيست و دو صدم میلیمتر
Strip Pitch همانند Dot Pitch ، پارامتری بمنظور سنجش كیفیت تصویر می باشد.هر اندازه ميزان پارامتر فوق کمتر باشد ، تصاویر دارای وضوح مطلوبتری خواهند بود .

حداکثر Resoluation و Refresh rate

حداقل : 1024*768 در 75 مگاهرتز الی 1280*1024 در 66 مگاهرتز
پیشنهادی : 1280*1440 در 85 مگاهرتز الی 1600*1200 در75 مگاهرتز
حداکثر : 1800*1440 در 80 مگاهرتز الی 2048*1536 در 70 مگاهرتز
در Resolution بالاتر، تصاویر بر روی صفحه نمایش كوچكتر بوده و امکان مشاهده تعداد بيشتری فايل و يا پنجره های فعال وجود خواهد داشت . Refresh rate ، به سرعت پويش و بازنويسی اطلاعات بر روی يک صفحه نمايشگر ، اطلاق می گردد. در موارديکه پارامتر Refresh rate دارای مقداری کمتر از هفتاد مگاهرتز باشد، امکان لرزش صفحه نمايشگر وجود خواهد داشت (آسيب چشم ) .

اساس كار مونيتور

موارد مرتبط با مانیتورهای LCD :

انتخاب مانیتورهای هيفده اينچ با توجه به کاهش قيمت مداوم مانيتورهای پانزده اينچ . مانيتورهای هيفده اينچ LCD دارای صفحه نمایش متناسب با اکثر نيازهای موجود( تجاری ، خانگی ) بوده و قيمت آنان نيز مناسب است.

انتخاب يک مانيتور با زاويه ديد مناسب : به زاويه افقی و يا عمودی که کاربر قادر به مشاهده تصاوير بدون کاهش کيفيت رنگ و شفافيت تصوير می باشد ، زاويه ديد( مشاهده ) گفته می شود. عدم وجود استاندارد لازم بمنظور محاسبه زاويه ديد ، باعث شده است که توليد کنندگان اندازه پارامتر فوق را بدلخواه خويش تعريف و مشخص نمايند . در زمان انتخاب يک مانيتور LCD و بمنظور اطمينان از ميزان زاويه ديد ، پيشنهاد می گردد که توانائی فوق در عمل بررسی گردد.

اساس كار مونيتور

موارد مرتبط با مانیتورهای CRT :

استفاده از مانيتـورهای مسطح : .در مانيتورهای مسطح ، تصاوير با وضوح و کيفيت مطلوبی نمايش داده می شوند. مانیتور های مسطح هيفده و يا نوزده اينچ ، عليرغم اشغال فضای زياد، دارای شرايط مطلوبی بمنظور استفاده در اکثر موارد می باشند .

توجه به ميزان برق مصرفی : مانيتورهای CRT برق بيشتری را نسبت به مانيـتورهای LCD مصرف نموده و لازم است مانيتوری انتخاب گردد که ميزان برق مصرفی آن کم می باشد ( تائيديه TCO 99 ) .

توجه به مواد سمی موجود در مانيتور در صورت دورانداختن يک مانيتور : مانيتورهای CRT دارای چهار ( 1816 گرم ) تا شش پوند( 2724 گرم ) سرب و ساير مواد سمی بوده که در صورت عدم بازيافت مناسب می تواند صدمات جدی رامتوجه محيط زيست نمايد .

اساس كار مونيتور

تركيب رنگ ها :

نور مرئي : امواج الكترو مغناطيسي كه طول موج آنها بين nm370 تا nm 780 باشد .

ساختار چشم انسان : شامل ميليونها سلول مخروطي و ميله اي است . سلولهاي مخروطي نوع رنگ و سلولهاي ميله اي شدت نور و شدت رنگ را احساس مي كنند .

رنگ هاي اصلي (primary colors) : عبارتند از آبي ، قرمز و سبز .

چشم انسان قادر به تشخيص و تفكيك 180 نوع رنگ مختلف است .

اساس كار مونيتور

اشباع رنگ : كنار هر رنگ يك طول موج از رنگ سفيد وجود دارد ؛ هرچه ميزان نور سفيد همراه يك رنگ بيشتر باشد ،درصد اشباع كمتر خواهد بود . منابع نور خالص RGB (اختصار از Red : Green , Blue)داراي اشباع 100% هستند .

عوامل مشخص كننده رنگ :

روشنائي يا لومينانس يا برايتنس (Luminance or Brightness)

عامل رنگين (‍Chrominance) [طول موج تعيين كننده عامل رنگ است .]

درصد اشباع (Saturation)

اصطلاحات رايج در زمينه ي تصوير :

رنگ سفيد (White) : تركيبي از سه رنگ اصلي با ضرائب برداشت مشخص است .

عامل رنگي (Hue) : تعيين كننده نوع رنگ و طول موج آن است .

درصد اشباع رنگ (Saturation) : درصد تيرگي و روشنائي رنگ است .

كرومينانس (Chrominance) : شامل عامل رنگي و درصد اشباع رنگ است .

روشنايي (Luminance) : ميزان نوري است كه براي روشنايي محيط تصوير مشخص مي گردد .

اساس كار مونيتور

برای ايجاد رنگهای مختلف در مونيتور دو روش وجود دارد :

افزايشی : از ترکيب دو رنگ از رنگهای اصلی و رنگ فرعی سوم ساخته می شود .

کاهشی : بزای ساختن يک رنگ در اين روش رنگ اصلی را از رنگ سفيد کم ميکنند. اين روش توسط فيلتر هاي اپتيکی انجام ميشود.

V = G – W Exp:

سفيد - سبز = بنفش

را بطه رياضی سيگنال رنگ و ضرايب برداشت :

اگر هر رنگ را F نمايش دهيم برای ساخت هر رنگ نسبتهای مشخص از رنگهای RGB برداشته می شود . مقادير برداشت از هر منبع نور اصلی را با b , g , r نمايش می دهيم :

F = rR + gG + bB

نکته : مجموع ضرايب برداشت هموراره 1 است.

اساس كار مونيتور

لامپ تصوير: وظيفه لامپ تصوير تبديل جريان الکتريکی به نور و تصوير است .در حقيقت يک لامپ تصويريک لامپ اشعه کاتدی است.

CRT از سه بخش تشکيل شده است:

تفنگ الکترونی

گردن لامپ تصوير

صفحه نمايش

نوع ماده فسفرسانس روی صفحه نمايش تعيين کننده نور و رنگ تصوير است .

اساس كار مونيتور

شدت اشعه الکترونی تعيين کننده مقدار شدت نور توليد شده از مواد فسفرسانس است. در لامپ تصوير سياه و سفيد سيگنال روشنايی (Y) وجود دارد .اشعه الکترونی توسط يک کاتد توليد و به يک نوع فسفرسانس از جنس فسفرا برخورد کرده و نور سفيد و تصوير سياه و سفيد توليد می گردد.

در لامپ تصوير رنگی سه سيگنال الکتريکی سبز و آبي و قرمز وجود دارد اين سه سيگنال با سه اشعه الکترونی ترکيب و با برخورد به سه نوع ماده فسفرسانس روی صفحه رنگهای مختلف توليد می کند .

در واقع لامپ تصوير رنگی مرکب از سه لامپ تصوير داخل يك مجموعه واحد است.

در اين نوع لامپ تصوير هر شعاع الکترونی بايد دقيقأ به ماده فسفرسانس برخورد کند تا رنگ صحيح تشکيل شود برا ی انجام اين عمل بايد :

تفنگهای الکترونی با زاويه خاص نسبت به یکديگر قرار گيرند

مدارات الکترونيکی کنترل کننده خاصی در خارج لامپ تصوير کنترل کننده باشند

اساس كار مونيتور

اجزإ لامپ تصوير رنگی:

تفنگ های الکترونی

ماسک مشبک

نقاط سه گانه رنگ(هر نقطه شامل سه نوع ماده فسفرسانس

اساس كار مونيتور

اساس كار مونيتور

اساس كار مونيتور

وظيفه صفحه مشبک:

جلوگيری از بازگشت نور توليدی توسط مواد فسفرسانس به داخل لامپ

حذف يونهای منفی

انتقال الکترونهايی که به مواد فسفرسانس برخورد کرده ا ند و انرژيشان را از دست داده اند.

ماسک مشبک از جنس آلومينيوم بصورت مشبک در فاصله معينی از پشت مواد فسفرسانس قرار می گيرد. توسط سيستم همگرا کننده در خارج لامپ تصوير سه شعاع الکترونی به مواد فسفرسانس برخورد می کنند

اساس كار مونيتور

انواع لامپ تصوير:

1- مثلثی

2- خطی

3- تري نيترون


مثلثی: سه کاتد در رأس مثلث متساوی الاضلاع قرار می گيرند ماسک مشبک دارای شکاف های دايره ای بوده و مواد فسفرسانس بصورت سه نقطه مماس بر هم در نقاط سه گانه رنگ قرار می گيرند.

خطی: سه کاتد در راستای يک خط افقی قرار می گيرند ماسک مشبک دارای شکاف های مستطيلی و مواد فسفرسانس بصورت سه نقطه مجاور هم قرار می گيرند.

نکته: تعداد نقاط سه گانه رنگ برابر با تعداد شکاف های ماسک مشبک است.

تري نيترون : در اين نوع از يک تفنگ الکترونی برای توليد اشعه استفاده می گردد سپس به کمک منشور و لنز الکترونی سه شعاع مختلف بوجود می آيد ماسک مشبک بصورت نوارهای فلزی عمودي و مواد فسفرسانس بصورت نوارهای عموديا مجاور هم از بالا تا پائين لامپ تصوير ادامه می يابند

اساس كار مونيتور

جنس مواد فسفرسانس: در لامپ تصوير رنگی از سه نوع ماده فسفرسانس حساس به رنگهای قرمز و آبی و سبز استفاده می شود. اين موار تركيبات روي ، فسفر ، سيليس ، منگنز ، گوگرد و نقره است .

نور سفيد : P4

نور قرمز :Zn3PO4

نور سبز :Zn2SiO4Mn

نور آبي :ZnSAg

اساس كار مونيتور

براي اين منظور در لامپ تصوير هاي مثلثي ، سه تفنگ الكتروني واقع در رئوس مثلث نسبت به محور مركزي مثلث يك درجه انحراف پيدا مي كنند و در لامپ تصوير هاي خطي دو تفنگ كناري (سبز در وسط و قرمز و ابي در كناره ها ) نسبت به تفنگ مركزي يك درجه به سمت داخل انحراف پيدا مي كنند . به اين ترتيب سه شعاع در نقطه معيني كه محل شكاف هاي ماسك مشبك مي باشد ، همگرا مي گردند .

سيتم همگرايي : براي اينكه سه شعاع دقيقاً در محل شكاف هاي ماسك مشبك همگرا شوند از ميدانهاي مغناطيسي اطراف لامپ تصوير استفاده مي شود كه به آنها سيتم همگرايي مي گويند .

خلوص رنگ : اگر سه شعاع تفنگ به مواد فسفرسانس مناسب برخورد نكنند خطاي رنگي بوجود خواهد آمد .

به كمك مدارات خاص موقعيت و نحوه ي حركت شعاع هاي الكتروني در داخل لامپ تصوير كنترل مي گردد تا شاهد تصوير مطلوبي باشيم .

اساس كار مونيتور

انواع سيتم همگرايي :

استاتيك : سيستم شامل آهنربا هاي دائم است كه به گردن لامپ تصوير متصل است و با چرخاندن آن مي توان محل همگرايي را تغيير داد . اين سيستم جهت زاويه هاي انحرافي كوچك به كار مي رود .

ديناميك : سيستم شامل آهنرباي الكتريكي آست كه جريان عبوري از آن توسط جريان هاي مرور افقي و عمودي توليد مي شود . اين سيستم مناسب براي زواياي انحراف بزرگ است .

اساس كار مونيتور

انواع ديگر لامپ تصوير :

لامپ تصوير سياه (Black) : در اين نوع لامپ تصوير سطح خارجي ماسك مشبك از لايه ي نازك كربني جهت جذب نور و جلوگيري از انعكاس آن پوشيده مي شود به اين ترتيب تصاوير سياه سفيد واقعي بدون رنگ غالب ايجاد مي شود .[رنگ غالب : به علت ماهيت چشم انسان و مكانيزم مواد فسفرسانس مهمولاً يكي از رنگ ها بر بقيه غالب مي گردد (مثلاً آبي در مصاف با ساير رنگ ها يك هاله ي كمرنگ در اطراف تصوير ايجاد مي كند ) .]

لامپ تصوير تخت (Flat) : با توجه به مزاياي لامپ تصوير كروي [ساده بودن عمل همگرايي و استحكام ] ومعايب آن [افت كيفت به دليل انحراف در كناره هاي عرضي و طولي تصوير و كاهش كنتراست تصوير به دليل شكست و انعكاس نور به دليل كروي بودن آن ] براي افزايش و بهبود كيفيت تصوير از لامپ تضويرهاي تخت (از داخل و خارج Flatron) استفاده مي گردد .

اساس كار مونيتور

مونيتور فلترون

اساس كار مونيتور

اساس كار مونيتور

اساس كار مونيتور

انواع لامپ تصوير غير CRT :

نمايشگر هاي LCD ((Liquid Crystal Display : در اين نوع از نمايشگر ها تصوير با آدرس دهي سلول هاي كريستال مايع انجام مي گيرد .اين ادرس دهي با تغيير پلاريزاسيون ولتاژ اعمالي به سلول ها صورت مي گيرد .ولتاژ زاويه ي پلاريزاسيون را مشخص مي كند و بر اساس آن روشنايي و تاريكي هر سلول تعيين مي شود . مزاياي اين نمايشگر عبارتند از :حجم و وزن كم ، عدم نياز به ولتاژ بالا و عدم نياز به صفحات انحرافي . در نوع جديد اين نوع نمايشگر در هر سلول يك ترانزيستور لايه نازك بكار برده مي شود و چون ترانزيستور عنصر فعال است اين نمايشگر Active Matrix TFT LCD Screen ناميده مي شود .

نمايشگر هاي تابشي : اين نمايشگر شامل يك ويدئو پروژكتور است كه براي نمايش تصوير در ابعاد يزرگ كاربرد دارد . در نوع جديد اين نمايشگر ها براي افزايش كيفيت تصوير تابشي از تكنولوژي DMA كه مبتني بر چيپ حافظه با آرايه اي از ميليون ها آيينه ريز است استفاده مي شود .

اساس كار مونيتور

نمايشگر هاي پلاسما : برخي دانشمندان پلاسما را حالت جهارم ماده مي دانند . اغلب ما پلاسما را بعنوان گاز يونيزه شده مي شناسيم .نمايشگر پلاسما آرايه اي از پيكسل هاست كه هر پيكسل از سه زير پيكسل مواد فسفرسانس قرمز ، سبز و آبي تشكيل شده است . در اين نوع نمايشگر تصوير حاصل واكنش گاز پلاسمايي با مواد فسفرسانس است .چون هر پيكسل به تنهايي توليد نور مي كند احتمال بروز خطا و تداخل وجود ندارد و مي توان صفحه ي نمايشگر با مقياس بزرگ ساخت . وضوح و روشنايي آن بسيار بالاست ،ضخامتش كم است و به High Voltage نيازي نيست ونمايشگر پلاسما 30000 ساعت تضمين براي كار مفيد دارد .

نمايشگر هاي تكنولوزي تشعشع ميدان (FED [Filed Emission Device Technology] Display) : در اين نوع تكنولوژي به ازاي هر پيكسل تصويري يك كاتد و يك شبكه كاتدي بكار رفته است . در اين نمايشگر ها ، دو سطح شيشه اي با خلاء از يكديگر جدا شده اند . شيشه ي سياه يا كاتد از ميليونها ميله كوچك بعنوان مولد اشعه الكتروني و شيشه ي جلويي يا آند همانند CRT از مواد فسفرسانس استاندارد تشكيل شده است .

اساس كار مونيتور

انحراف افقي : براي اينكه اشعه الكتروني كل صفحه تصوير را مرور كند ،بكمك مدارات انحراف افقي و عمودي ، جريان هاي دندانه اره اي توليد و به يوك هاي افقي و عمودي كه بر روي گردن لامپ تصوير قرار دارند ، اعمال مي شود .

براي توليد جريان دندانه اره اي و بالا بردن دامنه آن از مدارات هماهنگ استفاده مي شود . اين مدارات توسط كليد هاي الكترونيكي شامل تريستور و ديود قطع و وصل مي شوند .

اساس كار مونيتور

براي تهيه ي HV(High Voltage) از يك اتو ترانس كه اصطلاحاً ترانس ولتاژ بالا ناميده مي شود استفاده مي شود . با تغيير نور صفحه و شدت جريان اشعه ، HV كاهش پيدا كرده و پهناي تصوير كم مي شود . براي ثابت نگه داشتن HV و پهناي تصوير از رگولاتور HV استفاده مي شود .

اساس كار مونيتور

انحراف عمودي : براي ايجاد تصوير لازم است اشعه الكتروني كل صفحه را مرور كند و براي اينكه اشعه الكتروني صفحه را از بالا تا پايين مرور كند ، توسط نوسان شاز عمودي ، جريان دندانه اره اي 50 Hz توليد و به يوك هاي عمودي واقع در گردن لامپ تصوير اعمال مي شود .

اساس كار مونيتور

خطوط تأخير دهنده :

انواع مدارات تأخير دهنده : 1- مدار تأخير دهنده LC

کابل های مخصوص تأخير

خطوط تأخير اولتراسونيك

خطوط تأخير ديجيتال يا اکتيو

اساس كار مونيتور

مدارات تأخير دهنده LC : عناصر الکترونيکی مثل سلف و خازن ميتوانند در مسير سيگنال عبوری تأخير ايجاد نمايند . اين مسئله با بررسی ثابت زمانی مدارات RC و LC مشخص ميگردد.

مشکلات استفاده از اين روش : 1.تأخير ايجاد شده بسيار کم است

تضعيف سيگنال ورودی

کابل های مخصوص تأخير : کابلهايی از جنس فيبر نوری ( Optical Fiber ) هستند که با ايجاد شكست هاي متوالي زمان عبور سيگنال را به تأخير می اندازند .

ميزان تأخير در هر متر از اين کابلها 0.8 us است برای تأخير مورد نظر يعنی 64 us به کابلی 80 m نياز است ،اين روش در عمل مناسب نيست .

خطوط تأخير اولتراسونيك (ماوراء صوت) : اساس اين روش بر استفاده از کريستالهای کوارتز و پيزو الكتريك استوار است .

اساس كار مونيتور

ساختمان کريستال پيزو الکتريک : هر کريستال پيزو الکتريک دارای دو سطح الکتريکی (صحات نقره) و مکانيکی (کوارتز) است زمانی که به سطح الکترطکی آن اختلاف پتانسيل وصل شود ، سطح مکانيکی آن شروع به ترديد نوسان و امواج مکانيکی ميکند .

از جمله کاربردهای کريستال ميتوان به نوسان سازی ، فيلتر ، سنسور ،ميکروفن ، بلندگو و ... اشاره کرد .

اساس كار مونيتور

کاربرد مهم آن در مونيتور ايجاد خطوط تأخير دهنده اولتراسونيك و فيلتر هاي اگوستيکی (SAW Filter ) مورد در طبقه آی - اف آشکار ساز است ،اين خطوط تأخير برای ايجاد تأخير زمانی 64 us مناسب است .

در خطوط تأخير اولتراسونيك در کريستال پيزو الكتريك به موازات هم دو ورودی و خروجی قرار ميگيرند .

هر خط از سه قسمت :

(a مبدل ورودی

(b مبدل خروجی

(c موجبر (Ware Guide ) تشکيل شده است .

سيگنال ورودی در مبدل ورودی به موج مکانيکی تبديل ميشود در سطح موجبر با شكست هاي متوالی تأخير ميابد به مبدل خروجی رسيده و مجددا تبديل به سيگنال الکتريکی ميگردد امواج خروجی تقريبا به اندازه مورد نظر

64 usتأخير ميابد .

اساس كار مونيتور

مشکلات :

امپدانس ورودی و خروجی به نحوی است که نياز به استفاده از مدارت تطبيق امپدانس هستيم.

امکان نويز پذيری و كراس تاك در آنها زياد است .

بطور کلی ميتوان گفت مدارات جانبی خط تأخير اولتراسونيك زياد است .

اساس كار مونيتور

خطوط تصوير ديجيتال يا اکتيو :

Digital or active delayline

در اين روش از مدارات دارای حافظه يا IC های ذخيره کننده های اطلاعات استفاده مي شود.از انجا که اطلاعات رنگ و تصوير ذاتأ ماهيت آنالوگ دارند از مبدل های آنالوگ به ديجيتال در ورودی و از مبدل های ديجيتال به آنالوگ در خروجی استفاده می گردد.

از مزايای اطن روش مي توان به حجم کم مدارات و پائين بودن کراس تاک آن اشاره کرد.

صفحه قبل صفحه بعد
نظر شما
نام : *
پست الکترونیک :
وب سایت/بلاگ :
*
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O @};-
:B /:) =D> :S
کد امنیتی : *


برچسب ها: ,
موضوع : | لينك ثابت
نوشته شده در تاريخ شنبه 1 مهر 1391 توسط حميد تلك آبادي